„Individualni preduzetnik – pravni okvir poslovanja“ naziv je knjige prof. dr Velisava Markovića, rukovodioca Departmana za poslovno pravo na Poslovnom fakultetu Valjevo, koja je upravo izašla iz štampe u izdanju Poslovnog biroa Beograd.

U knjizi je na celovit način izložen pravni položaj preduzetnika, uključujući i većinu propisa koji se primenjuju u radu i predstavljaju pravni okvir njegovog poslovanja. Profesor Marković je na savremen, sistematičan i razumljiv način obradio gotovo sva značajna pitanja, kao što su: pojam preduzetništva, istorijat individualnog preduzetnika, pojam i pravni položaj individualnog preduzetnika, primena radno-pravnih propisa, računovodstvenih i propisa platnog prometa, poreski tretman individualnog preduzetnika, primena propisa o prevozu putnika i stvari u drumskom saobraćaju, spoljno-trgovinsko i devizno poslovanje, primena propisa o zaštiti potrošača, preduzetnik u sudskim i drugim postupcima, kaznena odgovornost preduzetnika, udruženja preduzetnika. Recezenti knjige su prof. dr Ilija Babić, prof. dr Dragan Vasiljević i prof. dr Marija Kostić.

2016-02-19 11.37.26

Ovo je prva knjiga ovakve vrste u pravnoj litetaturi koja je prvenstveno namenjena preduzetnicima, posebno početnicima u biznisu, ali i svim ostalim registrovanim preduzetnicima, kojih u Srbiji ima oko 250.000, pravnicima u privredi, ekonomistima, kao i studentima fakulteta na kojima se izučava poslovno pravo.

Prof. dr Velisav Marković je rođen 1969. godine u Gornjoj Bukovici. Diplomirao je 1993. na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, gde je i magistrirao 1999. godine. Doktorirao je 2011. na Fakultetu za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu, Univerziteta Singidunum. Pre tri godine je akreditovan kao specijalista za poslovno i radno pravo, od strane Nacionalne agencije za regionalni razvoj, za šta je reakreditaciju dobio u novembru 2015. U zvanje vanrednog profesora biran je 2014. godine na Poslovnom fakultetu Valjevo Univerziteta Singidunum. Objavio je više desetina naučnih i stručnih radova i učestvovao u većem broju nacionalnih i međunarodnih naučnih konferencija. Pisao je i bio koautor više stručnih knjiga iz ove oblasti.

2016-02-19 11.40.47