Prvi kolokvijum iz predmeta Poresko pravo će se održati 24.04.2015. godine sa početkom u 12 sati.