Vežbe će početi u 11 časova umesto u 15 časova u utorak 28.04.2015.
Nastava se neće održati 29.04.2015. usled odlaska na studentski kongres. Termin nadoknade će biti naknadno istaknut.