Popravni kolokvijumi iz predmeta Građansko i stvarno pravo će se realizovati u petak 10.06.2016. godine sa početkom u 11 sati.