Predavanje iz predmeta Građansko i stvarno pravo predviđeno za petak 13.05.2016. godine u 11 sati realizovaće se u četvrtak 12.05.2016. u 11 sati.