Popravni I kolokvijum iz predmeta Građansko i stvarno pravo će se održati u petak 22.04.2016. godine u 12,30 sati.