Prvi kolokvijum iz predmeta Građansko i stvarno pravo će se održati 15.04.2016. sa početkom u 11 sati.