Prof. dr Wolfgang Fuchs, redovni profesor, rukovodilac Departmana za menadžment u hotelijerstvu i gastronomiji na DHBW Ravensurg, boraviće na našem Fakultetu 27. i 28. marta 2018. U tom periodu održava predavanja i radionice za studente na temu Kvalitet usluga.

Fuchs

U utorak, 27.03.2018. godine (17-18.30h) u S31 će se održati predavanje na temu Kvalitet usluga studentima master studija. Prisustvo je obavezno za sve studente, ali je i odlična prilika da se razmene iskustva sa profesorom sa partnerskog univerziteta DHBW Ravensburg, Nemačka.

U sredu, 28.03.2018. godine (14-17.30h) u S38 će se održati 4 časa radionice na temu Kvalitet usluga za studente osnovnih studija. Pozivaju se svi studenti koji su zainteresovani za učešće da se prijave Departmanu za međunarodnu saradnju, dok su studenti izabrani na osnovu kriterijuma poznavanja stranog jezika u obavezi da prisustvuju i njima će biti opravdani časovi iz unapred određenih predmeta (o tome su obavešteni od strane predmetnih profesora).

 

studentkinje