U četvrtak,  30. juna u 19 časova, u sali Centra za kulturu Valjevo, Aleksandra Ninković Tašić, predsednik Obrazovno-istraživačkog društva Mihajlo Pupin održaće predavanje o životu i delu Mihajla Pupina pod nazivom Porazi su samo kratka odmorišta za buduće pobede.

pupin-f2

Aleksandra Ninković Tašić predsednik je Obrazovno-istraživačkog društva Mihajlo Pupin. Interkulturni je ambasador Unesko kluba Univerziteta Sorbona. Autor je Pupin memorijalnog projekta u zemlji i regionu u okviru koga je postavila prvi virtuelni muzej koji predstavlja jedno naučno i kulturno nasleđe u svetu Pupinov virtuelni muzej. Autor je više izložbi, organizator preko trideset predavanja i tribina u čitavoj Srbiji, ali i Crnoj Gori, Mađarskoj, Republici Srpskoj, napisla je veliki broj članka, feljtona, specijalnih dodataka, pokretač je i realizator medijske pupinizacije i obeležavalja Pupinove godine na nacionalnom nivou (2014.) Učestvovovala je u mnogobrojnim konferencijama i seminarima. U uskoj je saradnji sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti (koautor je izložbe o Pupinu, koja će se u Velikoj galeriji SANU održati tokom sledeće godine), sa Narodnim muzejem u Beogradu, sa Univerzitetskom bibliotekom, kao i državnim ustanovama koje se bave čuvanjem materijalne i nematerijalne kulturne baštine i predstavljanjem Srbije u inostranstvu, uključujući državne institucije i studentska udruženja. Najvažnija njena višegodišnja aktivnost je rad na prikupljanju arhivskog materijala koji se odnosi na život i delo Mihajla Pupina u čitavom svetu. Preko 10.000 dokumenata, od kojih su mnogi po prvi put dostupni javnosti, čine najveću arhivu posvećenu Mihajlu Pupinu, a ona je izvorište mnogobrojnih aktivnosti koje imaju za cilj afirmaciju i čuvanje Pupinovog dela.

Aleksandra Ninković Tašić je autor Pupin memorijalnog projekta u zemlji i regionu u okviru koga je postavila prvi virtuelni muzej koji predstavlja jedno naučno i kulturno nasleđe.

Pozivamo Vas da se uverite u jedinstvenost dela i života jednog od naših najznačajnijih naučnika.

Izlozba-Pupin-1