Studenti Poslovnog fakulteta Valjevo, učenici srednjih valjevskih škola (ekonomska, tehnička), privrednici i preduzetnici su prisustvovali interesantnom i inspirativnom predavanju vlasnika i predsednika Kompanije „Sani Group“ iz Šapca, Dr Branka Ninkoviča.

1-smanjena

Tema predavanja „Globalno svetsko tržište, finansijska inteligencija i veštine pregovaranja“ je izazvala veliko interesovanje prisutnih, brojna pitanja i diskusiju sa predavačem.

2-smanjena

Poslovni fakultet Valjevo će sa zadovoljstvom nastaviti saradnju sa „Sani Group“ i dalje organizovati temarska predavanja u okviru kreativne studentske prakse.

3-smanjena

6-smanjena

4-smanjena