Studenti koji nisu polagali ili nisu položili kolokvijume iz Fiziologije mogu ih polagati 29.06.2017. od 15 časova.