Od školske 2014/2015. godine Fakultet zdravstvenih i poslovnih studija akreditovao je i Visokoškolsku jedinicu u Šapcu. Ova visokoškolska jedinica posluje u okviru Centra za stručno usavršavanje Šabac, u okviru Parka nauke, gde se izvode nastava – predavanja i vežbe, kao i polaganja kolokvijuma i ispita.

Akreditacija osnovnih studija

2

3

6

DSC_0729

DSC_4605