Naslov istraživanja i vrsta (seminarski/diplomski/master rad/projekat/ostalo) “Evro – zvanična valuta Evropske Unije“ i “Evropska centralna banka“
Autor Studenti treće godine studijskih programa Finansije i bankarastvo i Računovodstvo i revizija
Mentor dr Zoran Jović/dr Kosana Vićentijević/dr Zoran Petrović
Cilj istraživanja Razmene znanja i ideja kroz prezentaciju radova i diskusiju, omogućili su donošenje zaključaka korisnih za budući studijsko istraživački rad studenata.