Nastavlja se vrlo aktivna, više od deceniju duga saradnja između našeg fakulteta i DHBW Ravensburg iz Nemačke. U okviru mobilnosti akademskog osoblja pod okriljem EU programa Erasmus+ doc. dr Ivana Damnjanović, rukovodilac Departmana za međunarodnu saradnju i Katarina Plećić, MA, asistent na Departmanu za turizam i hotelijerstvo su boravile na ovoj visokoobrazovnoj instituciji od 13. do 28. maja 2017. godine.

FZP međunarodna saradnja Ravensburg Ivana Damnjanovic Katarina Plecic

Boravak je imao višestruku namenu. Tokom prve sedmice, naše profesorke su učestvovale na Međunarodnoj nedelji partnerstva u organizaciji DHBW kancelarije za međunarodnu saradnju. Tema Nedelje je bila „Internacionalizacija kod kuće“ o čemu se kroz predstavljanje univerziteta, simpozijum, sajam međunarodnog obrazovanja i brojne druge aktivnosti kojima je program bio bogat razgovaralo i delila iskustva, izazovi i dobre prakse. Sličnosti i razlike po pitanju internacionalizacije i mogućnosti razmene studenata i akademskog osoblja su razmenjivali predstavnici univerziteta iz Danske, Turske, Indije, Srbije, Libana, Rusije, Holandije, Španije, Kine, Južnoafričke Republike, Meksika, Finske, Kanade i Tajlanda. Ovo je, takođe, bila prilika da se proširi mreža partnera i ugovore novi projekti i akademske razmene koji će se realizovati već od sledećeg semestra.

FZP međunarodna saradnja Ravensburg Ivana Damnjanovic Katarina Plecic

Druga sedmica boravka bila je posvećena nastavnim aktivnostima u okviru Erasmus+ mobilnosti akademskog osoblja. Naše profesorke su održale preko 30 sati nastave iz oblasti marketinga, velnes turizma, destinacijskog i kriznog menadžmenta za studente DHBW kao i međunarodne studente koji svoj semestar razmene provode na ovom fakultetu u Ravensburgu.

FZP međunarodna razmena Ravensburg Ivana Damnjanovic

To je bilo izuzetno i vredno iskustvo kako za naše profesorke, tako i za njihove studente na DHBW jer su upravo razlike među kulturama i stilovima studiranja ono što je obogatilo ovo iskustvo i učinilo ga neponovljivim.

FZP međunarodna razmena Ravensburg Katarina Plecic

U planu je intezivan nastavak realizacije više započetih projekata na kojima sarađuju naša dva fakulteta, ali i početak saradnje sa ostalim fakultetima koji su učestvovali na ovogodišnjoj Nedelji partnerstva.

International cooking event

FZP Singidunum međunarodna saradnja Ivana Damnjanovic Katarina Plecic