Mole se studenti kojima engleski jezik predaje dr Ivana Damnjanović da se obaveste o terminima kolokvijuma 2 na stranici predmeta.