Naslov istraživanja i vrsta „Edukacija u turizmu“
Autorke Lora Petronić Petrović, MA i dr Ivana Damnjanović
Cilj istraživanja Unapređenje procesa obrazovanja u oblasti turizma kako bi se zadovoljili savremeni svetski standardi i potrebe određenih niša na tržištu rada Republike Srbije