Studenti četvrte godine studijskog programa Poslovna informatika na Poslovnom fakultetu Valjevo Univerziteta Singidunum su u ukviru stručne prakse koju su obavljali u računskom centru Gradske uprave Valjeva, uz podršku mentora, na osnovu stečenih znanja i veština iz oblasti programiranja i dodatnim ličnim angažovanjem na usavršavanju iz ove oblasti, uradili dve aplikacije koje će olakšati rad zaposlenima u Gradskoj upravi, ali i našim sugrađanima. Jedna se odnosi na prijavu komunalnih problema.

„U pitanju je Web aplikacija koja je urađena u Java programskom jeziku. Korišćenje je jednostavno, građani će u padajućem meniju moći da izaberu problem, unesu svoje podatke i kontakt, ako žele mogu ostati i anonimni. Detaljnije o problemu koji imaju mogu napisati u tekstualnoj poruci, uz koju mogu priložiti i fotografiju. Iako sve deluje jednostavno, izrada je zahtevala dosta rada, ali smo sve završili za oko dva meseca, čak i pre zadatog roka. Elektronsko prijavljivanje komunalnih problema će olakšati prijavu građanima, a zaposleni će brže dobijati informacije. Mi smo uradili sve što je bilo do nas, a Gradskoj upravi ostaje da obezbedi zahtevane hardverske resurse i kasnije rešavaju probleme građana. Predviđeno je da se aplikacija postavi na sajt Gradske uprave, u narednih mesec dana, jer je sajt u izradi“, kaže Dragan Jakovljević, kome je u izradi aplikacije podršku dao kolega, naš diplomac, Miloš Pakević.

DSC_8349

Druga je aplikacija privrednih subjekata, koja će ubrzati pretragu svih firmi sa ovog područja. „Napravili smo aplikaciju koja vrši pretragu registra firmi Grada Valjeva. Pretraga se vrši po određenim kriterijumima, omogućeno je i unošenje novih firmi, brisanje firmi, itd. Administrator će imati pristup svim mogućnostima, a moderatori samo osnovnim“, objašnjava Nenad Marković, koji je ovu aplikaciju radio sa kolegom Đorđem Vesićem.

DSC_8346-2

„Zaposleni u Gradskoj upravi imaju veliki problem, pošto im se dokumenta nalaze po fasciklama, knjigama, svrstana po rednim brojevima, tako da im nije lako da pronađu sve te firme. Ova aplikacija će im omogućiti da po unosu PIB-a ili matičnog broja odmah pronađu u kojoj fascikli je smešten koji dokument. Poseban registar firmi sa područja Valjeva bi trebalo da bude postavljen na Web sajt Grada“, kaže Đorđe Vesić i dodaje da je izrada ovih aplikacija bila izuzetno iskustvo, koje im svakako može biti od koristi i za neke buduće aktivnosti.

Ostalo je još da urađene aplikacije zažive u realnom okruženju, što je u domenu Gradske uprave. Studenti su stručnu praksu u Gradskoj upravi obavljali kod Predraga Martinovića, a aplikacije su uradili uz mentorstvo doc. dr Biljane Tešić, rukovodioca Departmana za poslovnu informatiku. Ovaj studijski program privlači posebnu pažnju mladih, kako zbog brzog razvoja informacionih tehnologija i velike potražnje za stručnjacima iz ove oblasti, tako i zbog zanimljivog i kreativnog pristupa nastavi. Nastava je interaktivnog karaktera, obavezno uključuje primere iz prakse, podstiče studente na istraživanje, razmišljanje i kreativnost, inovativnost, samostalnost u radu i primenu stečenih teorijskih i praktičnih znanja.