Dunavski biznis forum, poslovni skup koji ove godine po četvrti put okuplja eminentne paneliste koji govore o ostvarenju Dunavske strategije, održava se od 7. do 9. oktobra u salama Skupštine AP Vojvodine i Novosadskog univerziteta u Novom Sadu.

IMG_0002

Studenti Poslovnog fakulteta Valjevo univerziteta “Singidunum”, 8. oktobra bili su pozvani gosti i aktivni učesnici na panelima Foruma posvećenim preduzetništvu kao izvorištu i osnovi prosperiteta.

IMG_0003

U nizu tema koje su obuhvatile konkurentnost, investicije, efikasnije poslovanje, povećanje profita, ugleda u poslovanju, izdvojilo se pitanje koje je u ime mladih i studenata postavila naša studentkinja Đurđa Rakić: kako slediti svoju poslovnu ideju i biti mlad preduzetnik u okruženju kakvo je danas?

IMG_0005

Biznis i profit jesu najveće kreacije, po rečima velikih mislilaca i uspešnih poslovnih ljudi ali kako da mlad čovek zna da je na pravom putu i koju i kakvu podršku ima na tom putu!

IMG_0007