Ponedeljak, 11. novembar 2019. godine na Fakultetu zdravstvenih i poslovnih studija biće neradni dan. Tog dana se neće izvoditi nastava, kolokvijumi i konsultacije.

Dan primirja uspostavljen je kao dan sećanja na završetak Prvog svetskog rata, odnosno na primirje potpisano 11. novembra 1918. godine.