Drugi kolokvijum iz Pravne istorije održaće se 31. maja u 11.45, a popravni kolokvijum iz tog predmeta održaće se 14. juna u 15.00, u učionici 41.