U sredu 03.07. 2019.g., studentima III godine studijskog programa Poslovni softverski sistemi, u okviru predmeta Projektovanje internet informaconih sistema, dodeljeni su sertifikati kompanije IBM za uspešno završen kurs primene IBM softverskog alata ’’Rational software arhitect’’ u projektovanju poslovnih informacionih sistema.

IBM Rational software arhitect je sveobuhvatan alat za modelovanje i projektovanje softverskih sistema. Koristi UML (Unified Modeling Language), standardni grafički jezik za specifikaciju, dizajn, vizuelizaciju, konstrukciju i dokumentovanje elemenata softverskog sistema, naročito sistema i aplikativnih rešenja razvijenih primenom objektno-orijentisanih tehnologija kao što su Java, C++ i web servisi.

Pored redovnog praćenja predavanja i vežbi, kao i polaganja kolokvijuma primenom alata IBM Rational software arhitect, studenti su uradili i završni projekat koji podrazumeva razvoj konkretnog poslovnog informacionog sistema iz realnog okruženja, gde su pomenuti alat primenili u fazi analize i specifikacije softverskog sistema.

sertifikati 750x400

Studenti su uspešno savladali sve ispitne obaveze i prema sporazumu koji Univerzitet Singidunum ima potpisan sa kompanijom IBM, stekli uslov za dobijanje sertifikata o odslušanom kursu. Akademski IBM Rational software arhitect sertifikat je svetski priznat i vrednovan od strane komapanija čija je primarna delatnost projektovanje poslovnih iformacionih sistema. Takođe, i drugi IBM alati se uspešno primenjuju u različitim IT oblastima, posebno u oblasti poslovne inteligencije i razvoja inteligentnih sistema. Na taj način, studenti studijskog programa Poslovni softverski sistemi stiču kompetencije koje su u skladu sa savremenim trendovima i zahtevima tržišta i predstavaljaju kvalitetnu osnovu za njihov kasniji razvoj karijere.

Sertifikate je uručila prof. dr Biljana Tešić, predmetni nastavnik, vanredni profesor Fakulteta zdravstvenih i poslovnih studija Valjevo, Univerziteta Singidunum.

Studentima treće godine Poslovnih softverskih sistema dodeljeni sertifikati  za uspešno završen kurs primene IBM.