Dodatni termin u kome studenti mogu polagati kolokvijume iz Investiranja predviđen je za ponedeljak, 22.06.2015. u 10h. Kolokvijumi će se održati u velikom amfiteatru (A2-44).