Dr Ivana Damnjanović, docent iz oblasti turizma na našem fakultetu, na poziv Centra za upravljanje destinacijama (Destination Stewardship Center) je napisala članak za drugi, jesenji broj Izveštaja o upravljanju destinacijama (Destination Stewardship Report – Autumn 2020), objavljen 08.10.2020. godine.

U ovom izdanju izveštaja su objavljeni članci iz celog sveta koji su pokušali da daju odgovor na pitanja šta smo naučili o turizmu tokom tekuće krize izazvane pandemijom i kako da destinacije bolje planiraju oporavak nakon nje. Među primerima iz Koreje, Majorke, SAD našla se i naša zemlja u članku na temu: “Turizam tokom pandemije donosi iznenađenja Srbiji (Pandemic Tourism Brings Surprises to Serbia)” koji je dostupan na engleskom jeziku na sledećem linku.

Destination Stewardship Center nastavlja rad nekadašnjeg Centra za održive destinacije pri Nacionalnoj geografiji. Među svojim brojnim aktivnostima posvećenim promociji održivom upravljanju turističkim destinacijama, kvartalno objavljuje ovaj izveštaj u saradnji sa Globalnim savetom za održivi turizam (Global Sustainable Tourism Council) čiji je aktivan član autor ovog članka, dr. Ivana Damnjanović.