Zadovoljstvo nam je da vas pozovemo na Brzi poslovni sastanak (Speed Business Meeting) koji organizujemo uz podršku GIZ-a (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH).

Reč je o konceptu sastanaka po principu brzog upoznavanja koji vam omogućava da veoma brzo uspostavite novi kontakt sa Projektnom grupom Poslovnog fakulteta Valjevo, koja radi na dva projekta, i to:
  • Poslovni inkubator za mlade Poslovnog fakulteta Valjevo,
  • Studentski dom u Valjevu

To je i prilika da predstavite svoje biznis ideje, proizvode ili usluge, da objasnite svoje trenutne poslovne potrebe i da sa sagovornicima prodiskutujete o mogućnostima uspostavljanja partnerstva i saradnje.

Cilj sastanka je umrežavanje preduzetnika/ca, predstavnika lokalne samouprave i institucija, studenata,  predstavnika obrazovnih ustanova  sa učesnicama projekta kako bi se otvorile nove mogućnost saradnje i razmene ideja.

Speed Business meeting će se održati u utorak, 3. februara, 2015. godine, od 12:00 do 14:00 h, u Sali Poslovnog fakulteta Valjevo, Univerzitet „Singidunum“,  Prvi sprat ) 14000 Valjevo, Železnička, 5).

Ovom prilikom će članovi Projektne grupe, inače, polaznice GIZ projekta, imati priliku da se predstave učesnicima  i obrnuto. Svaki od učesnika  će prosečno imati ukupno oko 10 sastanaka, u zavisnosti od broja prijavljenih.

Svoje prijave možete poslati do ponedeljka, 2.02.2015. godine na mail: ljmarkovic@singidunum.ac.rs

 

U prilogu; Agenda i Registracioni list