Naslov istraživanja i vrsta (seminarski/diplomski/master rad/projekat/ostalo) „Brankovina kao potencijalna turistička mikro destinacija“
Autor Studenti četvrte godine Turizma i hotelijerstva, u okviru predmeta Menadžmet prirodnih i kultrurnih resursa u turizmu.
Mentor Dr Vladimir Krivošejev
Cilj istraživanja Izada predloga (nacrta) strategije razvoja Brankovine kao mikrodestinacije:

– Analiza stanja u Brankovini kao potencijalnoj turističkoj mikrodestinaciji,

– Izrada završnog dokumenta predloga strategije, objedinjavanjem sumarne analiza i bečmarking elaborata.

 

Po izradi završne sinteze rezultati rada će biti objedinjeni u celovit strateški dokument i javno prezentovani na Poslovnom fakultetu predstavnicima različitih ciljnih grupa.

Pored pripreme i realizacije prezentacije studenti bi odredili i predstavnike konkretnih ciljnih grupa, pozvali ih na prezentaciju, i lobirali za njihovo prisustvo.