Prijava ispita u Aprilskom ispitnom roku trajaće od 1-4. aprila 2024. godine.
Aprilski ispitni rok trajaće od 8-19. aprila 2024. godine.

Uslov za prijavu ispita je izmirena školarina po Ugovoru o studiranju.