Prijava ispita u Aprilskom ispitnom roku trajaće od 28-31. marta 2022. godine.
Aprilski ispitni rok trajaće od 4-15. aprila 2022. godine.