Prijava ispita u Aprilskom ispitnom roku trajaće od 29.03 – 1.04.2021. godine.
Aprilski ispitni rok trajaće od 4 – 16.04.2021. godine.