Prijava ispita za aprilski ispitni rok trajaće od 28.03.2016. do 05.04.2016. godine.

Ispitni rok traje od 11.04.2016. do 22.04.2016. godine.

Uslov za prijavu ispita je izmirena školarina po Ugovoru