Po osnovu rešenja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Fakultet zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija (stari naziv Poslovni fakutet Valjevo) je 2014. godine akreditovan je za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti.

Odluka o akreditaciji

To znači da je fakultet ispunio kriterijume iz Pravilnika o vrednovanju naučnoistraživačkih organizacija i da ima:

  • naučnoistraživačke projekte na kojima su učestvovali zaposleni, a koje je finansiralo Ministarstvo,
  • značajne naučnoistraživačke rezultate u poslednjih 5 godina na projektima koje je (su)finansiralo Ministarstvo i međunarodnim projektima,
  • izdavačku delatnost, odgovarajući prostor, potrebnu opremu prema vrstama istraživanja i broj istraživača, kao i naučno informativnu dokumentaciju,
  • program naučnoistraživačkog rada i
  • program razvoja naučnoistraživačkog podmlatka.

Rezultatima naučnoistraživačkog rada Fakultet zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija doprinosi razvoju nauke, odnosno opštem fondu znanja.