Sve vaše kompentencije na jednom mestu

Naša želja je jednostavna: da vam pomognemo da ovladate akreditovanim stručnim znanjima o željenoj oblasti, dobijete širu sliku trenutnog privrednog stanja i situacije i u skladu sa time, razvijete poslovne veštine kojima ćete lakše ispuniti lične ambicije. U fokusu naše strategije održivog razvoja integrativnog okruženja je obrazovanje i učenje tokom života.

 

Naša profesorska katedra se sastoji od eksperata u svojoj oblasti, specijalista koji iza sebe imaju postignute poslovne uspehe i dugogodišnje radno iskustvo, što u privatnom tako i državnom sektoru. Među profesorima i asistentima nalaze se doktori nauka i magistri koji svoje lične kompetencije dokazuju velikim brojem objavljenih radova i višegodišnjim iskustvom. Našim profesorima, student je u fokusu studija, što potvrđuju i komentari naših studenata koji pohvalno mišljenje imaju za svoje profesore i mentore. Oni navode da profesori pored svoje predavačke uloge, prepoznaju afinitete studenata i obezbeđuju svoju mentorsku ulogu tokom celoživotnog učenja.

 

Osim uspešnog iskustva i znanja u svim oblastama, koristimo moderne načine predavanja i rada sa polaznicima. Kada sa jedne strane imate dobar izvor znanja, druga karika je metodologija nastave i pristup studentu. Na prvo mesto se stavlja uvezivanje teorije i prakse protkan aktuelnim šansama i informacijama. Još od prve godine su predviđene predmetne vežbe na kojima studenti svoja znanja čine primenjivijim na konkretnim problemima okruženja. Uz teoriju se izučava preduzetnički ekosistem prilagođen oblasti odnosno obrazovnom profilu koju je student odabrao da uči. Na taj način se studenti upoznaju sa stepenom iskorišćenosti odabrane oblasti i preduzetničkim mogućnostima. Predavanja su bogata sadržajima, aktuelnim primerima i informacijama. Da bi akademsko znanje i zvanje dobilo potpuni okvir sa kojim student može biti prioritetan na tržištu rada, studenti razvijaju profesionalne veštine, uče dva strana jezika i stiču iskustva kroz praksu.

 

Da bi ispratili promene iz okruženja i domaćoj privredi, fakultet je okrenet ka preduzetničkom obrazovanju od prvih studentskih dana. Kroz predstavljene stubove nastave, debate i teme koje se obrađuju, studenti razvijaju preduzimljivo mišljenje orjentisano na privatni biznis. Jedini uslov da uplovite u preduzetničke vode je vaša spremnost da zagrizete izazov.

 

 

„Genije bez obrazovanja je kao srebro u rudniku.“ – Bendžamin Frenklin