Savremene studije na globalnom nivou podrazumevaju, kao svoj sastavni deo, akademsku mobilnost. Kroz nju se pretpostavlja sticanje i proširivanje znanja kroz drugačiji edukativni i kulturni kontekst, kao i obogaćivanje iskustava studenta na razmeni o životu i zemlji u kojoj boravi. Mobilnost podstiče kreativnost i inovativnost kroz ostvarene kontake i poznanstva.

Jedna od mogućnosti za akademsku mobilnost studenata Poslovnog fakulteta Valjevo je boravak na njemu partnerskom univerzitetu, DHBW Stuttgart, Nemačka. Prijave Departmanu za međunarodnu saradnju su moguće do 15. oktobra 2015. godine za letnji semester. Sve neophodne informacije o načinu prijave i uslovima su dostupne na sajtu fakulteta u sekciji International cooperation, a o programima na ovoj visokoobrazovnoj instituciji na sajtu DHBW Stuttgart, sekciji za razmenu studenata.

DHBW