Osnovne studije, pregled smerova i zvanja

Fakultet zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija u Valjevu studente priprema za izazovna i atraktivna zanimanja, profesije koje u savremenim tržišnim uslovima mogu obezbediti dobar posao i karijeru.

Studijski programi, način rada, kvalitetni nastavnici, savremena oprema i softveri, omogućavaju sticanje znanja u skladu sa evropskim i svetskim standardima. Mentorski rad i konsultacije, rad u malim grupama, praktični primeri i radionice, intenzivno učenje stranih jezika i informatička obuka omogućavaju aktivno usvajanje znanja primenljivih odmah po završetku fakulteta.

Nacionalni savet za visoko obrazovanje Republike Srbije 14.09. 2016. godine doneo je i konačnu Odluku o akreditaciji studijskog programa Sestrinstvo na Fakultetu zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija u Valjevu, Univerziteta Singidunum.

Svi studijski programi osnovnih studija po akreditaciji traju 4 godine, a studenti po završetku istih stiču 240 ESPB.