Vodič za održivo putovanje kroz Srbiju

 zp1  zp2  zp3

 

Promotivni video o Zelenom pasošu možete pogledati na sledećem LINK -u.

 

Šta je Zeleni pasoš?

Zeleni pasoš predstavlja vodič za održivo putovanje u Srbiji. On daje savete o tome kako bi trebalo putovati na održiv način, a do sada je objavljen u sledećim zemljama: Brazil, Ekvador, Kostarika, Južna Afrika i vanevropske oblasti Francuske. Tako je Zeleni pasoš za Srbiju postao prvi na našem kontinentu, a šesti u svetu pod ovim poznatim UNEP brendom.

Zeleni pasoš predstavlja mogućnost za našu zemlju da promoviše turizam i da, po uzoru na razvijene turističke destinacije, ispuni realnu potrebu na turističkom tržištu naše zemlje. Ova publikacija daje svoj doprinos nastojanjima države da se primenjuju principi održivosti u turizmu i drugim oblastima.

 

Ko je kreirao Zeleni pasoš?

Zeleni pasoš Srbija su, po uzoru na originalnu verziju, a poštujući specifičnosti naše zemlje, napisali, dizajnirali i obogatili fotografijama nastavnici i studenti Poslovnog fakulteta Valjevo Univerziteta Singidunum, sa kojim je UNEP i potpisao ugovor o saradnji na ovom projektu za 2012. godinu.

w1

Zašto Zeleni pasoš?

Vodič je usmeren na postojeće i potencijalne turiste koji putuju po našoj zemlji i njime se vrši edukacija turista o principima održivosti prilikom putovanja. Cilj Zelenog pasoša je da se promeni ne samo turistička percepcija prirodnih i kulturnih resursa naše zemlje, već i ponašanje turista.

Publikacija sadrži savete za aktivnosti tokom celog putovanja, uključujući i pripreme i povratak. Poštujući ove savete turisti bi trebalo da imaju kvalitetnija putovanja, istovremeno doprinoseći očuvanju prirodnih i kulturnih resursa koji se koriste u turističke svrhe. Svaki savet iz Zelenog pasoša je podržan primerima različitih destinacija u Srbiji, lokalne hrane, skrivenih tradicija i jedinstvenih običaja.
Promocija

Kao deo promotivnih aktivnosti, tim Zelenog pasoša je zabavio i obrazovao oko 100 posetilaca na Sajmu turizma u Beogradu 2013. godine vodeći ih kroz virtuelni interaktivni poligon organizovan na štandu. Donošenjem odluka o putovanju svi posetioci su učili o razlici između njihove svesti i znanja o održivom putovanju sa jedne strane, i realnih potreba koje postoje u okviru ovakvog vida putovanja sa druge.

 

Nagrada

Tim Zelenog pasoša je osvojio nagradu za napore uložene u implementaciju i promociju koncepcije održivog putovanja u Srbiji od strane portala VisitSerbia 2013. godine na Sajmu turizma u Beogradu.

w2

Podrška

Ovu nacionalnu inicijativu je 2012. godine kada je zvanično pokrenuta podržalo resorno ministartsvo zemlje i Turistička organizacija Srbije, kao i brojni mediji, kojima je projektni tim vrlo zahvalan.

 

Budućnost

Zeleni pasoš je priča bez završetka kao što ga nema ni koncepcija održivosti koju podržava. Njegov cilj da bude prisutan i dostupan u svakoj turističkoj organizaciji u Srbiji, kao i u rukama svih onih koji putuju u našoj zemlji.

 

Podrška je potrebna kako bi elektronska verzija dobila i štampani oblik. Ovako izgledaju tri postojeća štampana Zelena pasoša.

w3

Stoga, ako želite da doprinesete istom cilju, da predložite saradnju, novi projekat ili pružite uvek potrebnu podršku, molimo Vas da se obratite članovima projektnog tima:

 

Koordinator projekta – dr Ivana Damnjanović (idamnjanovic@singidunum.ac.rs)

Aktivni članovi tima:

Nenad Ikonić (nenadikonic@gmail.com)

Jelena Bošković (jelenaboskovic22@hotmail.com)

Milan Plavšić (mplavsic@yahoo.com)

Dizajn: Marko Jakić

ili mejla adresa: zelenipasos@gmail.com

 

Zeleni pasoš predstavlja inspiraciju članovima tima koji su sada okupljeni u NVO Zeleni trag koja je posvećena osmišljavanju i realizaciji projekata kojima nastavljaju da šire ideju čiji koren leži u Zelenom pasošu. Ukoliko želite da saznate više o NVO Zeleni trag i aktivnostima koje sprovodi, kliknite na ovaj LINK.

 

Zajedno stvaramo novu energiju putovanja!