Turizam i hotelijerstvo 1200x400

Savremeni studijski programi iz turizma i hotelijerstva

Usklađenost naših nastavnih programa sa potrebama tržišta. Pogledajte naše predmete koji prate najnovija dešavanja iz industrije putovanja. Videćete da se kod nas uče isključivo stvari koje su potrebne poslodavcima i za pokretanje sopstvenog biznisa.

Stvaramo čvrstu osnovu, a potom studente uvodimo u suštinu struke. Studijski program je strukturiran tako da se na prvoj godini kreće od fundamentalnih tema – psihologija u turizmu, informacini sistemi i aplikacije u turizmu, poslovnog komuniciranja u turizmu, ekonomski aspekti razvoja turizma i strani jezici. Od druge godine, izučavaju se stručni predmeti kroz projekte i praksu.

Sticanje znanja kroz praktičan rad. Praksa je obavezna na svakoj godini studija i strukturirana je na sledeći način:

 • I godina – učešće u turističkom projektu (jedan mesec);
 • II godina – mogućnost studiranja jednog semestra u inostranstvu i obavljanja prakse u inostranim hotelima i drugim turističkim organizacijama, osnovna stručna praksa koja je mentorisana u hotelima, turoperatorima, turističkim organizacijama, muzejima (trajanje dva meseca).
 • III godina – učešće u tromesečnom turističkom projektu sa partnerima van fakulteta (trajanje 3,5 meseca) i plaćena stručna letnja praksa u Srbiji, Grčkoj i Crnoj Gori.
 • IV godina – stručna praksa INTERNSHIP u Sjedinjenim Američkim Državama u hotelima sa 4* i 5* (trajanje 4 – 6 meseci) i plaćena stručna letnja praksa u Srbiji, Grčkoj i Crnoj Gori.

 

Studenti koji završe ovaj studijski program stiču zvanje diplomirani ekonomista.

Zašto baš Turizam i hotelijerstvo?

i zašto studirati na Fakultetu zdravstvenih i poslovnih studija u Valjevu?

Novo radno mesto na svake 2.5 sekunde. Prema podacima Univerziteta Eastern Michigan u sektoru turizma i hotelijerstva se otvori novo radno mesto. U Srbiji se u poslednjih 5 godina otvorilo blizu 80 hotela koji imaju veliku potrebu za visoko obrazovanim mladim ljudima iz oblasti turizma i hotelijerstva.

Brzi rast turističke industrije. Prema podacima evropskog udruženja HOTREC, turizam predstavlja najbrže rastuću industriju kada je u pitanju zaposlenost. Skoro polovina zaposlenih je starosti do 35 godina.

Širina izbora nakon studija turizma i hotelijerstva. Studije turizma sa svojim smerovima pripremaju studente za rukovodeće pozicije u oblasti ekonomije i turizma. Studije su osim turizma i hotelijerstva fokusirane nas područja prodaje, komunikacija, ljudskih resursa i sl.

Uspešni diplomirani studenti. Skoro 88% diplomiranih studenata je zaposleno. Od tog procenta, čak 73% diplomiranih studenata rade u oblasti turizma i hotelijerstva. 7% diplomiranih studenata je pokrenulo sopstveni biznis iz turizma.

Visoki međunarodni standardi obrazovanja. Studijski programi su usklađeni sa standardima Svetske turističke organizacije (UNWTO) i Međunarodnom asocijacijom hotelijera (IHRA).

Moduli

odaberite jedan od 3 sledeća modula

1. Turistički menadžment

Turizam kao jedna od najperpektivnijih delatnosti se na Fakultetu izučava kroz stručne predmete iz turističkog menadžmenta, kulture, ekonomije, marketinga i informacionih tehnologija.

Studenti koji se opredele za ovaj modul, imaće priliku da steknu znanja iz:

 • Turističkih destinacija;
 • Prirodnih i kulturnih turističkih resursa;
 • Održivog razvoja turizma;
 • Kulture i turizma;
 • Upravljanja nacionalnim parkovima;
 • Primene informacionih tehnologija u turizmu;
 • Projektnog planiranja u turizmu;
 • Organizovanja i upravljanja događajima.
Beautiful architecture around Pattaya city with sea and ocean bay in Thailand

2. Hotelijerski, rizort i SPA menadžment

Hotelijerstvu kao delatnosti, posebno u Srbiji, neophodni su mladi ljudi koji su visokoobrazovani za specifične i odgovorne pozicije. Stoga, modul Hotelijerski, rizort i SPA menadžment je koncipiran tako da teorijsku nastavu prati intenzivna praksa u zemljama regiona i Sjedinjenim Američkim Državama. Studenti u okviru vežbi uče u PROTEL-u, jednom od najkvalitnijih hotelskih softvera u svetu.

Studenti koji se opredele za ovaj modul, imaće priliku da steknu znanja iz:

 • Hotelskog poslovanja;
 • Upravljanja ljudskim resursima u hotelijerstvu;
 • Softvera u hotelijerstvu;
 • Hotelskog inženjeringa;
 • Upravljanja kvalitetom hotelskih usluga;
 • Poslovanja i upravljanja hotela u okviru hotelskih lanaca;
 • Upravljanja SPA centrima u hotelima;
 • Interaktivnog marketinga u hotelijerstvu;
 • Pokretanja i upravljanja malim porodičnim hotelima.
Hotelijerstvo 1200x400

3. Wellness kultura

Wellness kultura kao potpuno nov modul predstavlja fuziju psihologije, turizma i rekreacije. Svi koji putuju ili ostaju u mestima u kojima žive imaju određeno slobodno vreme koje je potrebno iskoristiti u cilju unapređivanja psihofizičkog zdravlja.

Studenti koji se odluče za ovaj modul, imaće priliku da steknu znanja iz:

 • Psihologije;
 • Ishrane i zdravlja;
 • Ishrane, nutritivne terapije i dijetetike;
 • Edukativne rekreacije u turizmu;
 • Umetnost kreativnosti;
 • Medicinske i razvojne psihologije;
 • Međunarodnog zdravstvenog menadžmenta.
wellness 1200x400

Spisak predmeta na studijskom programu Turizam i hotelijerstvo

   

   

   

  Naziv predmeta ESPB
  1 Psihologija 6
  2 Ekonomija 8
  3 Kvantiativne metode 8
  4 Poslovna informatika 8
  5 Finansije sa personalnim finansijama 8
  6 Turizam i novi ekonomski koncepti (Ekonomika turizma) 8
  7 Poslovna komunikacija 8
  8 Engleski jezik 1 6
  Naziv predmeta ESPB
  1 Menadžment 8
  2 Marketing 8
  3 Održivi razvoj turizma 8
  4 Engleski jezik 2 6
  5 Marketing usluga 8
  6 I1 Izborni predmet 6
  7 I2 Izborni predmet 8
  8 I3 Izborni predmet 8

   

  I1 Izborni predmet ESPB
  1 Nemački jezik 1 6
  2 Španski jezik 1 6
  3 Psihodinamika organizacije 6

   

  I2 Izborni predmet ESPB
  1 Odlučivanje i poslovna inteligencija 8
  2 Metodologija psiholoških istraživnaja 8

   

  I3 Izborni predmet ESPB
  1 Primena softvera u proizvodnom sektoru 8
  2 Primena softvera u uslužnom sektoru 8
  3 Digitalni turizam 8
  Naziv predmeta ESPB
  1 Poslovno pravo 8
  2 Posrednici u turizmu (stari naziv Menadžment tur. agencija i OP) 8
  3 Organizacija procesnih funcija hotela (stari naziv Hotelsko poslovanje) 8
  4 Engleski jezik 3 6
  5 Ishrana i zdravlje 8
  6 Menadžment turističke destinacije 8
  7 I4 Izborni predmet 6
  8 I5 Izborni predmet 8

   

  I4 Izborni predmet ESPB
  1 Nemački jezik 2 6
  2 Španski jezik 2 6
  3 Osnove projektnog planiranja

   

  I5 Izborni predmet ESPB
  1 Edukativna rekreacija u turizmu 8
  2 Softveri u hotelijerstvu (ne važi za studente generacije koja je predmet slušala ranije) 8
  Naziv predmeta ESPB
  1 Investiranje 8
  2 Turizam i zdravlje 8
  3 Upravljanje turističkim resursima (stari naziv Menadžment prirodnih i kulturnih resursa) 8
  4 Studijska praksa 6
  5 Preduzetništvo 8
  6 I6 Izborni predmet 8
  7 I7 Izborni predmet 8
  8 I8 Izborni predmet 6

   

  I6 Izborni predmet ESPB
  1 Izborna praktična istraživanja iz turizma 8
  2 Izborna praktična istraživanja iz hotelijerstva 8

   

  I7 Izborni predmet ESPB
  1 Nemački poslovni jezik 8
  2 Španski poslovni jezik 8

   

  I8 Izborni predmet ESPB
  1 Poslovne simulacije – Finansije 6
  2 Poslovne simulacije – Marketing i menadžment 6
  Empty tab. Edit page to add content here.