Naslov istraživanja i vrsta (seminarski/diplomski/master rad/projekat/ostalo) “Statistika i analiza realizovanih plaćanja u međunarodnom kliringu u devizama za period 2009-2014.” – master rad
Autor Zoran Stevanović
Mentor Dr Marko Marković
Cilj istraživanja Istraživanje broja plaćanja u međunarodnom kliringu i odnos između plaćanja poslovnih banaka iz Republike Srbije i poslovnih banaka iz Bosne i Hercegovine.