Naslov istraživanja i vrsta (seminarski/diplomski/master rad/projekat/ostalo) “Primena mobilnih telefona u sportu” – master rad
Autor Vasilije Blagojević
Mentor Dr Marko Marković
Cilj istraživanja Istraživanje primene mobilnih telefona i specijalizovanih aplikacija u sportu.