Mentor i student sklapaju sporazum o saradnji. Potrebno je da navedu:

  • šta su ciljevi koje žele da postignu (npr. određena znanja i veštine koja student treba da stekne);
  • koje će korake preduzeti da ispune navedene ciljeve;
  • koliko često će organizovati sastanke;
  • koliko će trajati mentorstvo.

Sporazumom se mentor i student obavezuju da će određene teme o kojima su diskutovali držati u poverljivosti.

Student ima pravo da zahteva promenu mentora. To ne mora eksplicitno značiti da je student nezadovoljan mentorom, već da bi njegovim interesovanjima neko drugi bolje odgovarao, ili je u međuvremenu došlo do promene interesovanja.

Sporazum o saradnji se može preuzeti preko sledećeg linka – mentorski spozazum na PFV.