Dragi studenti,

postoji drevna poslovica koja glasi „Ako čujem – zaboraviću, ako vidim – zapamtiću, dr Marko Marković, Prodekan za nastavu, Singidunum Valjevo -250x350a ako uradim – razumeću“.

Upravo tome težimo na Fakultetu zdravstvenih i poslovnih studija – studenti ne treba da budu samo pasivni slušaoci, već aktivni učesnici. Pomoću praktične nastave, elektronskih sistema za pomoć učenju, poslovnih simulacija i ozbiljnih igara, proces učenja se podiže na jedan potpuno novi nivo. Zahvaljujući tome, obezbeđuje se da proces usvajanja znanja bude na najvišem nivou.

Danas posebnu pažnju privlači činjenica da po nekim predviđanjima još uvek ne znamo kako će izgledati 30 do 40 odsto radnih pozicija koje će biti aktuelne 2030. godine. To samo govori o trenutnoj ekspanziji novih tehnologija i njihovih primena u raznim povezanim oblastima, što će zahtevati veliki broj stručnjaka raznih profila. Zbog toga se pred obrazovni sistem postavlja ozbiljan zadatak – da bi se mogao u toku tako kratkog perioda stvoriti kadar za veliki broj novih zanimanja, sistem se mora velikom brzinom usklađivati sa tržištem rada. Upravo zbog toga, na Fakultetu zdravstvenih i poslovnih studija stalno prilagođavamo nastavne programe savremenim potrebama. A znanja stečena na taj način, uz kvalitetan praktičan rad, imaju najveću upotrebnu vrednost.

 

 

 

Prof. dr Marko Marković,

Prodekan Fakulteta zdravstvenih i poslovnih studija,
Univeritet Singidunum