Poštovane i drage kolege, studenti Fakulteta zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija,

Novi početak, nova akademska godina, uvek je prilika da se zagledamo u budućnost, Reč dekana -250x350 da maštamo o svemu što nas u toj budućnosti očekuje.

Naša zajednička budućnost ima odličnu osnovu. Dosadašnjim radom našeg fakulteta postavljena je sigurna podloga. U nju je ugrađen predan rad svih zaposlenih i svih prethodnih generacija studenata. Oni nam omogućavaju da gledamo dalje i vidimo više. Oni nas podstiču na dalje poduhvate.

Mnogo je izazova na akademskom putu. Neki su dobri, neki ne baš. Savladajte ih sve, dobre, da budete još bolji, a one druge, da ne preovladaju. Trudite se da steknete što više znanja i veština, jer tako se uspeva.

Interdisciplinarnost, kao jedna od osobina našeg fakulteta nudi beskrajne mogućnosti, a današnje vreme i traži takve poslenike i preduzetnike. Iskoristite sva ta mnoga znanja koja su se ovde stekla, učite od nas i jedni od drugih, jer naši primarni zadaci – usvajanje i unapređivanje znanja, kreativno promišljanje o naučenom, korišćenje naučenog na dobrobit šire zajednice, najbolje se mogu ostvariti zajednički.

Poštovanje i uvažavanje drugih neka bude podloga mreže vaših budućih saradnika i klijenata. Stvarajte tu mrežu od prvog dana svog akademskog života.

Želim vam da sve to radite sa radošću, jer tako se uspeva, a i da uživate u svakom trenutku svog studentskog života, jer četiri godine prođu jako brzo.

Dobrodošli, diplomci 2020! Srećna i uspešna akademska 2016/2017, i vama i studentima starijih godina!

Srećan nam svima budući zajednički rad!

Prof.dr Branka Stamatović Gajić,

Dekan Fakulteta zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija,
Univerzitet Singidunum