Nastava u zimskom semestru školske 2022/2023. godine za studente svih godina osnovnih studija Fakulteta zdravstvenih i poslovnih studija Univerziteta Singidunum počinje u ponedeljak, 26. septembra 2022. godine.

Nastava će se odvijati uživo na Fakultetu, a sve buduće promene u načinu realizovanja nastave biće usklađivane sa datom epidemiološkom situacijom i u skladu sa eventualnim promenama preporučenih nacionalnih mera zaštite.

Izuzetak je nekoliko predmeta koji će biti sprovođeni kombinovanom metodom – onlajn nastava i nastava uz prisustvo studenata na Fakultetu uz sve preporučene mere zaštite prema trenutnoj epidemiološkoj situaciji. Za potrebe predmeta koji se ralizuju onlajn koristi se Microsoft Teams platforma, a sve linkove za pristup predavanjima, kao i do sada, studenti mogu pronaći  na odgovarajućim stranicama predmeta.

  Stranice predmeta  

 

Poslednji put ažurirano 07.10.2022.
Ukoliko ne vidite promene u rasporedu, molimo Vas da osvežite stranicu sa Vašim rasporedom.