Fakultet zdravstvenih i poslovnih studija Univerziteta Singidunum studente priprema za izazovna i atraktivna zanimanja, profesije koje u savremenim tržišnim uslovima mogu obezbediti dobar posao i karijeru.

Studijski programi, način rada, kvalitetni nastavni kadar, savremena oprema i softveri, omogućavaju sticanje znanja u skladu sa evropskim i svetskim standardima. Mentorski rad i konsultacije, rad u malim grupama, praktični primeri i radionice, intenzivno učenje stranih jezika i informatička obuka omogućavaju aktivno usvajanje znanja primenljivih odmah po završetku fakulteta.

Svi studijski programi osnovnih i master akademskih studija akreditovani su od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta.

Svi studijski programi osnovnih studija po akreditaciji traju 4 godine, a studenti po završetku istih stiču 240 ESPB.

Pregledajte kataloge

Poslovne studije, flajer 2022
Zdravstvene studije, flajer