8651d17bc00a9ace3efbd9f61bd8c264

Cilj modula RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA, u okviru studijskog programa EKONOMIJA, je da omogući studentima da usvoje i obogate svoje teorijsko znanje iz oblasti računovodstva i revizije i da steknu početna iskustva i veštine iz tih oblasti, kao i da ovladaju informacijama i poslovnim alatima koji se mogu odmah primeniti u bilo kojoj organizaciji ili poslovnom okruženju. Ovaj modul studentima omogućava sticanje veština i znanja koja im pomažu da obave poslove interne revizije, računovodstvene i revizijske forenzike, evaluacije i rizika, odmah po narudžbini, a pruža im i osnove za početak priprema za polaganje za međunarodne sertifikate kod IIA (Globalnog Instituta internih revizora).

Studenti će se upoznati sa primenom softvera CaseWare, koji u svom poslovanju koristi većina revizorskih kuća. caseware

Pored mogućnosti da obavlja poslove računovođe za mala, srednja i velika privredna društva, student koji završi ovaj modul moći će da obavlja i sledeće poslove:

  • investicionog savetovanja,
  • internog i eksternog revizora (uz naknadno sticanje odgovarajućeg profesionalnog zvanja),
  • finansijske analize,
  • procenjivača,
  • edukacije kadrova za poslove u vezi sa računovodstvom i računovodstvenom regulativom.

Studenti koji završe ovaj studijski program stiču zvanje diplomirani ekonomista.

Spisak predmeta na modulu Računovodstvo i revizija

Naziv predmeta ESPB
1 Psihologija 6
2 Ekonomija 8
3 Kvantiativne metode 8
4 Poslovna informatika 8
5 Računovodstvo 8
6 Osnove finansija 8
7 Poslovna komunikacija 8
8 Engleski jezik 1 6
Naziv predmeta ESPB
1 Menadžment 8
2 Marketing 8
3 Upravljačko računovodstvo 8
4 Engleski jezik 2 6
5 Poslovne finansije 8
6 I1 Izborni predmet 6
7 I2 Izborni predmet 8
8 I3 Izborni predmet 8

 

I1 Izborni predmet ESPB
1 Nemački jezik 1 6
2 Španski jezik 1 6

 

I2 Izborni predmet ESPB
1 Revizijske regulative 8
2 Računovodstveni informacioni sistemi 8
3 Građansko i stvarno pravo 8
4 Organizaciona dinamika 8

 

I3 Izborni predmet ESPB
1 Primenjeni informacioni sistemi – proizvodni sektor 8
2 Primenjeni informacioni sistemi – uslužni sektor 8
Naziv predmeta ESPB
1 Poslovno pravo 8
2 Korporativne finansije 8
3 Menadžment finansijskih Institucija 8
4 Engleski jezik 3 6
5 Računovodstvena regulativa i MRS 8
6 Finansijsko izveštavanje 8
7 I4 Izborni predmet 6
8 I5 Izborni predmet 8

 

I4 Izborni predmet ESPB
1 Nemački jezik 2 6
2 Španski jezik 2 6
3 Sistemi obračuna troškova 6
4 Projektno planiranje 6

 

I5 Izborni predmet ESPB
1 Metodologija revizije 8
2 Finansijska tržišta i posrednici 8
3 Osnovi wellness kulture 8
Naziv predmeta ESPB
1 Preduzetništvo 8
2 Revizija 8
3 I6 Izborni predmet 8
4 Studijska praksa 6
5 Investiranje 8
6 Interna revizija 8
7 I7 Izborni predmet 8
8 I8 Izborni predmet 6

 

I6 Izborni predmet ESPB
1 Izborna praktična istraživanja iz računovodstva 8
2 Izborna praktična istraživanja iz revizije 8

 

I7 Izborni predmet ESPB
1 Forenzičko računovodstvo 8
2 Javne finansije 8
3 Poresko pravo 8
4 Španski poslovni jezik 8
5 Nemački poslovni jezik 8

 

I8 Izborni predmet ESPB
1 Poslovne simulacije – finansije 6
2 Poslovne simulacije – marketing i menadžment 6