Misija Fakulteta zdravstvenih i poslovnih studija

Misija Fakulteta zdravstvenih i poslovnih studija je obrazovanje stručnih kadrova iz oblasti finansija i bankarstva, računovodstva, informacionih tehnologija, turizma i hotelijerstva, marketinga i psihologije, poslovnog prava,  sestrinstva i fizioterapije u skladu sa savremenim evropskim i svetskim obrazovnim i naučnim dostignućima i njihovom primenom u praksi.

 

Vizija Fakulteta zdravstvenih i poslovnih studija

Vizija Fakulteta zdravstvenih i poslovnih studija je ekonomski, društveni i kulturni doprinos gradu, regionu i državi, kroz unapređenje znanja i razvijanje stvaralaštva i kreativnosti kod studenata.

 

Ciljevi Fakulteta zdravstvenih i poslovnih studija

Osnovni ciljevi Fakulteta su usklađeni sa Zakonom o visokom obrazovanju (Službeni glasnik RS, br. 88/2017, 27/2018- dr. zakon i 73/2018) i utvrđenom misijom i vizijom Fakulteta. Ciljeve je utvrdio Savet Fakulteta na predlog Nastavno-naučnog Veća. Ciljevi Fakulteta za koje postoje razvijeni načini praćenja i merenja su:

 1. Prenošenje naučnih i stručnih znanja;
 2. Razvijanje i unapređenje nauke;
 3. Formiranje naučnog i stručnog podmlatka;
 4. Obezbeđivanje savremenih i kvalitetnih uslova za sticanje visokog obrazovanja;
 5. Saradnja sa predstavnicima privrede i transfer znanja;
 6. Podsticanje preduzetničkog duha i podrška pokretanju biznisa;
 7. Internacionalizacija obrazovnog iskustva;
 8. Podsticanje posvećenosti celoživotnom usavršavanju;
 9. Povećanje kvaliteta kulturnog i društvenog života lokalne zajednice;
 10. Poštovanje akademskih sloboda.

 

Shodno postavljenim ciljevima, sledećim zadacima se opisuje način izvršavanja ciljeva:

 • Kontinuirano praćenje i evaluacija kvaliteta studijskih programa, upravljanja, nastavnog i nenastavnog osoblja i resursa, u skladu sa potrebama studenata, kao i preduzimanje adekvatnih korektivnih mera.
 • Inoviranje svih procesa rada u skladu sa najboljim domaćim i inostranim praksama, kao i rezultatima evaluacije, sa posebnim akcentom na kurikulume, nastavno – naučne metode, naučnoistraživački rad i literaturu.
 • Kreiranje savremene poslovne klime uz intenzivno podsticanje inovacija i promociju preduzetništva kroz adekvatne sadržaje, prostor za rad i sve neophodne uslove za razvoj startap preduzetništva.
 • Podsticanje i afirmisanje koncepta izvrsnosti