Ukoliko ste već student fakulteta ili visoke škole (ili ste diplomirali), svoje studije možete da nastavite prelaskom na jedan od akreditovanih studijskih programa osnovnih ili master akademskih studija na Fakultetu zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija Univerziteta Singidunum u Valjevu.

Procedura prelaska je efikasna i završava se u najkraćem mogućem roku. Na osnovu Uverenja o položenim ispitima (predmeta koje ste do sada položili) naše stručne službe će napraviti Vaš profil i odrediti da li je potrebno položiti određenu razliku u predmetima. U skladu sa principima Bolonjske deklaracije o prenosivosti ESPB (ECTS) bodova, vrši se priznavanje ESPB koje ste stekli u ustanovi gde ste prethodno studirali – a ne priznavanje ispita za ispit, što proceduru čini dodatno povoljnijom po Vas kao kandidata za prelazak.

Sve što je potrebno da uradite jeste da kontaktirate studentsku službu Fakulteta na pf@singidunum.ac.rs ili telefonom na 014/292-610, 292-611, nakon čega ćete u najkraćem roku dobiti informacije o razlici predmeta koje je potrebno položiti i dokumentima potrebnim za upis.

Novine

Prema novom Zakonu o visokom obrazovanju Republike Srbije usvojenom u septembru 2017. godine, jedna od novina je da – više neće biti moguć prelazak studenata sa strukovnih studija na akademske studije (po članu 41. ovog zakona).

Prelasci studenata i prenošenje ESPB bodova ubuduće se mogu vršiti samo u okviru istog stepena i iste vrste studija. U zakonu su kao vrste studija navedene akademske studije, strukovne studije i kratki program studija.

U praksi ovo znači da studenti visokih škola tj. strukovnih institucija više neće imati mogućnosti prelaska na fakultete tj. akademske institucije, kao što je to do sada bio slučaj.

Fakultet zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija će u aktuelnom upisnom roku nastaviti sa upisima studenata na više godine studija, sve do početka primene novog zakona.

Upoznajte se sa Fakultetom

Virtuelni obilazak Fakulteta: link
Studijski programi osnovnih studija: link
Studijski programi master studija: link

osnovne-bez-mreze-smanjena