Ukoliko ste već student fakulteta ili visoke škole (ili ste diplomirali), svoje studije možete da nastavite prelaskom na jedan od akreditovanih studijskih programa osnovnih ili master akademskih studija na Fakultetu zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija Univerziteta Singidunum u Valjevu.

Procedura prelaska je efikasna i završava se u najkraćem mogućem roku. Na osnovu Uverenja o položenim ispitima (predmeta koje ste do sada položili) naše stručne službe će napraviti Vaš profil i odrediti da li je potrebno položiti određenu razliku u predmetima. U skladu sa principima Bolonjske deklaracije o prenosivosti ESPB (ECTS) bodova, vrši se priznavanje ESPB koje ste stekli u ustanovi gde ste prethodno studirali – a ne priznavanje ispita za ispit, što proceduru čini dodatno povoljnijom po Vas kao kandidata za prelazak.

Sve što je potrebno da uradite jeste da kontaktirate studentsku službu Fakulteta na pf@singidunum.ac.rs ili telefonom na 014/292-610, 292-611, nakon čega ćete u najkraćem roku dobiti informacije o razlici predmeta koje je potrebno položiti i dokumentima potrebnim za upis.

Sa nama se detaljnije možete upoznati pomoću sledećih brzih linkova:

  • Virtuelni obilazak Fakulteta: link
  • Studijski programi osnovnih studija: link
  • Studijski programi master studija: link

 

osnovne-bez-mreze-smanjenaa