Novi pristupi zdravlju i zdravstvenoj politici zahtevaju promenu sestrinskih funkcija i kompetencija. Studijski program Sestrinstvo nudi adekvatno obrazovanje zasnovano na savremenim pristupima sestrinskoj struci i usklađeno sa odgovarajućom dobrom praksom u evropskim institucijama na osnovu Direktive Evropskog parlamenta i Saveta o priznavanju profesionalnih kvalifikacija.

sestrinstvo1

Nacionalni savet za visoko obrazovanje Republike Srbije 14. septembra 2016. godine doneo je konačno Rešenje o akreditaciji studijskog programa Sestrinstvo na Fakultetu zdravstvenih i poslovnih studija u Valjevu, Univerziteta Singidunum.

Nastava se izvodi kroz predavanja, vežbe i ostale oblike aktivne nastave – kliničke vežbe, seminare i stručne prakse u hirurškom, internističkom i neuropsihijatriskom bloku.

Partneri: Opšta bolnica Valjevo, Dom zdravlja Valjevo, Medicinska škola “Dr Miša Pantić” Valjevo, kao i brojne poznate privatne poliklinike.

Studijski program Sestrinstvo na osnovnim akademskim studijama traje četiri godine, odnosno osam semestara sa 240 ESPB.
Nakon diplomiranja stiče se zvanje Diplomirana medicinska sestra.

U saradnji sa Fakultetom za zdravstvenu negu Univerziteta u Mariboru, Slovenija, od školske 2018/2019. studenti imaju mogućnost nastavka obrazovanja i na master akademskim studijama.

sestrinsrvo-akreditovano-thumb

Zainteresovani ste za studije ili imate dodatna pitanja?

ON-LINE PRIJAVA