Istraživanja

mar
07

„Edukacija u turizmu“

Naslov istraživanja i vrsta „Edukacija u turizmu“ Autorke Lora Petronić Petrović, MA i dr Ivana Damnjanović Cilj istraživanja Unapređenje procesa obrazovanja u oblasti turizma kako bi se zadovoljili savremeni svetski standardi i potrebe određenih niša na tržištu rada Republike Srbije

Detaljnije
mar
07

„Brankovina kao potencijalna turistička mikro destinacija“

Naslov istraživanja i vrsta (seminarski/diplomski/master rad/projekat/ostalo) „Brankovina kao potencijalna turistička mikro destinacija“ Autor Studenti četvrte godine Turizma i hotelijerstva, u okviru predmeta Menadžmet prirodnih i kultrurnih resursa u turizmu. Mentor Dr Vladimir Krivošejev Cilj istraživanja Izada predloga (nacrta) strategije razvoja Brankovine kao mikrodestinacije: – Analiza stanja u Brankovini kao potencijalnoj turističkoj mikrodestinaciji, – Izrada završnog […]

Detaljnije
mar
07

„Preduzeća čiji su osnivači privredni subjekti iz Nemačke, Austrije ili Švajcarske sa sedištem na području opštine Valjevo i korišćenje nemačkog jezika u njihovom poslovanju“

Naslov istraživanja i vrsta (seminarski/diplomski/master rad/projekat/ostalo) „Preduzeća čiji su osnivači privredni subjekti iz Nemačke, Austrije ili Švajcarske sa sedištem na području opštine Valjevo i korišćenje nemačkog jezika u njihovom poslovanju“ Autor Studenti Mentor Sonja Urošević Cilj istraživanja Da li je i u kojoj meri potrebno da zaposleni u tim preduzećima vladaju nemačkim jezikom?

Detaljnije
mar
07

„Vizitorski centri u turizmu – uloga i značaj, sa predlogom za formiranje vizitorskog centra na arheološkom lokalitetu Anine“ – master rad u pripremi

Naslov istraživanja i vrsta (seminarski/diplomski/master rad/projekat/ostalo) „Vizitorski centri u turizmu – uloga i značaj, sa predlogom za formiranje vizitorskog centra na arheološkom lokalitetu Anine“ – master rad u pripremi Autor Nenad Ikonić Mentor Dr Vladimir Krivošejev Cilj istraživanja Osnovni cilj istraživanja je da se na osnovu analiza teorijskih pristupa i studija slučaja uz sveta i […]

Detaljnije
mar
07

Zastupljenost informacionih tehnologija u Istorijskim arhivima u Srbiji

Naslov istraživanja i vrsta (projekat/IPI) Zastupljenost informacionih tehnologija u Istorijskim arhivima u Srbiji Autor Student: Goran Žikić Mentor Dr Biljana Tešić Cilj istraživanja Istraživanje „Zastupljenost Informacionih tehnologija u Istorijskim arhivima u Srbiji“ ima za cilja da jezikom statistike i brojki ukaže na trenutno stanje primene IT-a u srpskim arhivima koji čine Arhivsku mrežu, sa naglaskom […]

Detaljnije
mar
07

Istraživanje na temu „Mogućnosti za ulaganje novčanih sredstava za fizička lica u Srbiji“

Naslov istraživanja i vrsta (seminarski/diplomski/master rad/projekat/ostalo) Istraživanje na temu „Mogućnosti za ulaganje novčanih sredstava za fizička lica u Srbiji“ Autor Tim od 7 studenata četvrte godine smera Finansije i bankarstvo Mentor Prof. dr Zoran Jović, Sanja Lukić, MA Cilj istraživanja Cilj istraživanja je bio da se prouče uslovi koji vladaju u bankarskom sektoru, sektoru životnog […]

Detaljnije
mar
07

Privatnost na Internetu u eri pametnih telefona

Naslov istraživanja i vrsta (projekat/IPI) Privatnost na Internetu u eri pametnih telefona Autor Student: Vladimir Jevrić Mentor Dr Biljana Tešić Cilj istraživanja U ekspanziji globalnih i svuda dostupnih komunikacija, i deljenja ogromnog broja najrazličitijih informacija putem globalne mreže, pojam privatnosti je ponovo u fokusu ali sada u izvedenom stanju – privatnosti na Internetu. Za razliku […]

Detaljnije
mar
07

“Evro – zvanična valuta Evropske Unije“ i “Evropska centralna banka“

Naslov istraživanja i vrsta (seminarski/diplomski/master rad/projekat/ostalo) “Evro – zvanična valuta Evropske Unije“ i “Evropska centralna banka“ Autor Studenti treće godine studijskih programa Finansije i bankarastvo i Računovodstvo i revizija Mentor dr Zoran Jović/dr Kosana Vićentijević/dr Zoran Petrović Cilj istraživanja Razmene znanja i ideja kroz prezentaciju radova i diskusiju, omogućili su donošenje zaključaka korisnih za budući […]

Detaljnije
Stranica 2 od 812345...Poslednja »