Misija Alumni kluba je uspostavljanje velike zajednice postojećih i bivših studenata sa svrhom unapređenja kvaliteta rada i života na fakultetu, šireg promovisanja i angažovanja obrazovnih i istraživačkih kapaciteta fakulteta, kao i unapređenje profesionalnih kvaliteta i društvenog života fakulteta i grada.

jabukice

Obrazovanje nas obavezuje da za naše studente gradimo bolju budućnost stvarajući savremenu obrazovnu instituciju, uklopljenu u evropsko okruženje i prilagodljivu promenama i aktuelnostima iz našeg okruženja.

 

 

Negovanje povezanosti i komunikacije studenata i članova Alumnija, kao i izgradnja odnosa uzajamne saradnje

Pružanje kvalitetnih informacija o trendovima i aktuelnostima u profesionalnim i naučnim disciplinama

Unapređenje i razmena stručnih, naučnih i praktičnih znanja među članovima

Učestvovanje članova Alumnija na međunarodnim i naučnim konferencijama, stručnim skupovima i seminarima

Razvijanje saradnje između fakulteta i organizacijama u kojima rade bivši studenti fakulteta

Motivisanje sadašnjih studenata

Podsticanje preduzetničke inicijative

Unapređenje akademskih veština prema zahtevima privrednih organizacija

Promovisanje dostignuća članova Alumni kluba

Pomoć studentima da uspešno započnu karijeru i pronalaženju posla

Osnaživanje reputacije fakulteta i promovisanje obrazovnih interesa

Povezivanje, povezivanje, povezivanje