Prostorije Fakulteta zdravstvenih i poslovnih studija

Fakultet zdravstvenih i poslovnih studija u Valjevu u svom vlasništvu ima zgradu površine 4.200 m2.

Moderno opremljene slušaonice i kabineti, sa savremenom tehničkom i računarskom opremom, pokrivene wi-fi signalom, pružaju studentima najbolje uslove za rad i učenje. Kabineti za rad prilagođeni su savremenim metodama nastave, poput preduzetničkog kabineta, i omogućavaju rad studenata u malim grupama.

Fakultet poseduje čitaonicu i biblioteku čija literatura je na raspolaganju studentima za potrebe ispita, izradu seminarskih radova i dodatnog obrazovanja. Biblioteka sadrži udžbenike, knjige, monografije, priručnike i časopise na srpskom jeziku i na stranim jezicima. Najviše naslova je iz ekonomije, matematike, statistike, informatike i turizma.
Fakultet ima pristup Biblioteci Univerziteta Singidunum, kao i saradnju sa Naučnim odeljenjem Gradske biblioteke u Valjevu, gde studenti mogu koristiti literaturu i čitaonicu. Ovakve aktivnosti imaju za cilj da kod studenata razviju potrebu i naviku akademskog rada.

Elektronska laboratorija

Elektronska laboratorija  formirana je namenski za održavanje vežbi iz informatičkih predmeta, kao i specifičnih vežbi iz predmeta sa drugih studijskih programa. U prostoriji  se nalazi 40 računara visokih performansi.
Računarska učionica sa brzom internet vezom dostupna je studentima u svim terminima u kojima se ne održava nastava.

Zgrada fakulteta

Prizemlje

II sprat