Roditelji imaju posebnu ulogu kada se radi o odabiru fakulteta. U današnje vreme najčešće su roditelji ti koji obezbeđuju finansijsku i tehničku podršku prilikom studiranja.

Mnogo važnija od toga jeste i podrška u vreme kada se život učenika menja – novi prijatelji, nove obaveze, novi grad… sve to može biti veoma emotivno za mladu osobu, a članovi porodice mogu mnogo pomoći u adaptaciji na studentski život. Upravo ovde, smanjenjem stresa zbog velikih promena i pored nižih troškova studiranja (stanarina, ishrana, prevoz, komunalije…) nalazi se prednost studiranja u svom gradu.

Nisu retke situacije kada su mladi nesigurni po pitanju izbora buduće profesije. Ohrabrite ih da sagledaju više opcija kako bi izabrali odgovarajuću. Ukoliko na umu već imaju neku od oblasti koja ih interesuje pogledajte kurikulume kako biste se upoznali sa ciljevima i ishodima studiranja, ali i mogućim poslovima koje mogu obavljati po diplomiranju.

Koji je najbolji fakultet za moje dete?

Najbolji fakultet je onaj koji nudi studijske programe u kojima će uživati i biti u okruženju koje inspiriše. Nakon diplomiranja, može nastaviti naučno usavršavanje na master i doktorskim studijama, tražiti posao u kompanijama ili započeti sopstveni posao.

Ohrabrite ih i da odaberu dodatni izborni predmet, tako proširuju svoja znanja i ostvaruju dodatne bodove u supplement diplomi.
Ohrabrite ih da učestvuju u vannastavnim aktivnostima – gostujućim predavanjima, ekskurzijama, školama u prirodi, kreativnim grupama SingidunumNews i SingiDigital… i tako razvijaju nova interesovanja i kreativnost.

 

roditelji

 

Smernice:

  • Budite tu kada ste im potrebni,
  • Imajte razumevanja i budite smireni u stresnim periodima (ispitni rokovi),
  • Upoznajte se sa rokovima za prijavu,
  • Udžbenici i sva literatura potrebna za predmete ne plaćaju se dodatno, već su uračunati u cenu školarine,
  • Kolokvijumi se ne plaćaju.